Hrad Lednica

Pozvánka na hrad Lednica

Historicko - Astronomická Spoločnosť
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Obecný úrad Lednica


Vás pri príležitosti osláv dňa Európskeho
kultúrneho dedičstva

v duchu hesla: “Lepšie ako byť dôležitým, je byť užitočným.”

srdečne pozývajú na pracovné podujatie, ktoré sa
uskutoční dňa 18.9.2009 na hrade Lednica.
Stretneme sa o 10,00 na parkovisku pod hradom

Najbližšie bude hrad otvorený

Máj:
13.5. sobota 10:00 - 16:00
14.5. nedeľa 13:00 - 18:00
20.5. sobota 13:00 - 18:00
21.5. nedeľa 09:00 - 14:00
27.5. sobota 13:00 - 18:00
28.5. nedeľa 13:00 - 18:00
Jún - August:
Počas pracovných dní: 8:00 - 14:00
Víkendy: 13:00 - 18:00
V prípade daždivého počasia je hrad neprístupný pre návštevníkov.

Záchranu hradu realizujeme vďaka podpore: